Nieuws:

Maart 2024

Chantal van Heeswijk heeft namens DC010 op 19 maart alweer voor de 3e keer een scholing gegeven over Ondervoeding bij Kwetsbare ouderen i.s.m. Rijnmond Dokters en Hogeschool Rotterdam voor praktijkondersteuners, huisartsen en diëtisten.

Januari 2024

Praktijk Change neemt geen nieuwe verwijzingen meer aan voor de GLI Beweegkuur. Meer informatie over de GLI (incl. locaties) in Rotterdam is te vinden op de website van DC010: dietistencoalitie010.nl.

December 2023

Chantal van Heeswijk heeft de post HBO scholing van PIT actief: Maag-darm en leverziekten met succes afgerond.

November 2023:

Op woensdag 30 november vindt er voor diëtisten een symposium plaats over valpreventie. Dit wordt gehouden in Gezondheidscentrum Levinas voor de Regio Rijnmond. Tijdens het symposium wordt de diëtist meegenomen in alle ins en outs rondom valpreventie en het project Voedingspaspoort010.

Hierbij komen de gemeente en verschillende diëtisten van DC010 aan het woord. De diëtist krijgt praktische tips hoe in de eigen praktijk zelf met valpreventie aan de slag te kunnen in samenwerking met andere zorgverleners.

Meer informatie over DC010 en het Voedingspaspoort 010 voor ouderen vindt u op: https://dietistencoalitie010.nl/

September 2023:

Update m.b.t. de GLI. Praktijk Change neemt geen nieuwe verwijzingen meer aan voor de GLI Beweegkuur. Graag verwijs ik u bij interesse in de GLI (SSIB en Beweegkuur) naar de leefstijlcoach van het Paramedisch centrum: De Beweging via telefoonnummer 010-4933544 of naar de website van DC010: dietistencoalitie010.nl voor meer informatie en locaties in Rotterdam.

Augustus 2023:

Leuk nieuws! Vanaf begin september start Jamila Raja bij ons als stagiair. Zij is 4e jaars student Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. Jamila is leergierig, sociaal en creatief met passie voor voeding, zorg en welzijn. Jamila zal voor 15 weken stage lopen op alle locaties van Praktijk Change.

Juni 2022:

Er gaat weer een nieuwe groep starten van de GLI Beweegkuur op locatie Paramedisch Beweegcentrum per adres Baarlandhof 21. De intakes daarvoor vinden eind juni en juli plaats. Voor meer vragen graag bellen naar de praktijk op maandag, woensdag of donderdag.

Mei 2022:

Vanaf 15 juni houden we geen spreekuur meer in gezondheidscentrum Katendrecht. Per 1 juli is de spreekuurlocatie op de Roerdomplaan in Charlois echter uitgebreid naar een hele dag op de vrijdag door diëtist Milan Frenk.

September 2021:

Chantal van Heeswijk is van 8 t/m 17 september met vakantie. Chantal wordt vervangen door Milan Frenk (diëtist van locatie Welzijnscentrum De Roerdomplaan). Zowel spreekuur als de telefoon wordt waargenomen. Als de voicemail wordt ingesproken, belt indien nodig Milan Frenk z.s.m. terug.

Er is weer een nieuwe stagiaire. Tot medio januari 2022 loopt Barbera Valkema, een 4e jaars student Voeding & Dietetiek van de Haagse Hogeschool mee met Chantal van Heeswijk op locatie verzamelgebouw.

Augustus 2021:

Inmiddels de scholing van Samen Sportief In Beweging (een gecombineerde leefstijl interventie) gevolgd samen met de collega’s van De Beweging, Sport & Welzijn in de wijk. Bij voldoende aanmeldingen, starten we na de herfstvakantie met de cursus op locatie Baarlandhof 21 in Pendrecht. Wij verzorgen dan als diëtist de groepsbijeenkomsten op het gebied van voeding.

April 2021:

Uitbreiding

Vanaf 1 mei is er wekelijks spreekuur op locatie Charlois, per adres Roerdomplaan 10. Milan Frenk, diëtist en nieuwe medewerker van Praktijk Change, houdt daar iedere vrijdagmiddag spreekuur.

Januari 2021:

Op 2 februari gaat Chantal van Heeswijk, namens DC010 en i.s.m. Gemeente Rotterdam, een workshop verzorgen op het digitale congresfestival over Ondervoeding bij Kwetsbare ouderen.

December 2020:

Helaas hebben we allen nog steeds te maken met (de gevolgen van) het coronavirus. De diëtist valt onder de medische beroepen dus de praktijk is open. Echter om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen zullen de meeste consulten telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. En als u wel de praktijk bezoekt, verzoeken we u om een mondkapje te dragen. We kunnen de 1,5 meter goed in acht nemen en de andere maatregelen blijven ook van kracht.

Bij vragen of zorgen hierover graag contact opnemen met de praktijk.

Juli 2020:

Vanaf 1 juli is er ook weer een fysiek consult mogelijk op locatie: Gezondheidscentrum Katendrecht en vanaf 1 augustus ook in het welzijncentrum “De Roerdomp” in Charlois.

De overige (maat)regels rondom Corona blijven van kracht. Dank voor de medewerking!

Mei 2020:

Update i.v.m. coronavirus

Vanaf 1 juni ontvangt de diëtist u graag weer in de praktijk. Op in ieder geval de locaties: Medisch centrum Zuidwijk, De Beweging en Gezondheidscentrum Zuidplein vinden er weer fysieke consulten plaats. Maakt u hierbij voor u zelf de afweging of u dat wenselijk en noodzakelijk acht. Desgewenst kunnen we het consult telefonisch of via beeldbellen uitvoeren. Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met de praktijk.

Samen gaan we ervoor zorgen dat dit op een veilige en verantwoordelijke manier kan. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Wij vragen u daarom om op voorhand thuis te blijven en contact op te nemen met de praktijk als:

  • U een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C) heeft;
  • U de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad;
  • U huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Ook gelden de volgende maatregelen:

  • Kom alleen naar de praktijk (uitzonderingen zijn mogelijk). Kinderen kunnen 1 begeleider meenemen.
  • Kom precies op tijd of maximaal 5 minuten van te voren.
  • U kunt uw handen desinfecteren met handgel bij binnenkomst van de spreekkamer.
  • We houden de 1,5 meter afstand.
  • We groeten zonder handen te schudden en hoesten en niezen in de elleboog.

Maart 2020:

In verband met de maatregelen van de RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te voorkomen worden vanaf 16 maart, tot nader bericht, alle consulten omgezet naar telefonische consulten (evt. beeldbellen). De praktijk blijft gewoon open en is goed bereikbaar per email en telefoon.

Februari 2020:

In samenwerking met de Gezonde Leefstijlcompany en paramedisch beweegcentrum “De Beweging” gaat in maart de cursus Samen Sportief In Beweging (SSIB) van start. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Heeswijk.

November 2019:

Vanaf heden tot en met 20 maart 2020 loopt Denise Smith (4e jaars stagiaire Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change.

April 2019:

In samenwerking met o.a. paramedisch centrum “De Beweging” en Fysiotherapie Zuidplein biedt Praktijk Change nu op 2 locaties in Rotterdam Zuid een Gecombineerde Leefstijl Interventie aan; de Beweegkuur. De beweegkuur is een bewezen effectief erkende interventie waarin de combinatie bewegen, voeding en gedrag centraal staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Januari 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Met de samenwerkingspartners (Izer en Gezond op Zuid) wordt nu gekeken naar de invulling ervan in Rotterdam.

December 2018:
Praktijk Change bestaat per 1 januari 2019 maar liefst 10 jaar.

September 2018:
Dit jaar staan ouderen centraal op de Dag van de Diëtist en dus ook bij Praktijk Change. Ouderen en samenwerkingspartners van Praktijk Change, krijgen de praktische folder: Goed gevoed ouder worden mee. Deze folder is ook te vinden op www.goedgevoedouderworden.nl

Augustus 2018:
Vanaf heden tot 11 januari 2019 loopt Sander Ariaansz (4e jaars van Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change op de woensdag.

Mei 2018:
Ook in 2018 doet Gezond op Zuid weer mee met de diabeteschallenge. Aanmelden kan via https://www.nationalediabeteschallenge.nl/expeditiefeijenoord. Ook Chantal van Heeswijk, diëtiste van Praktijk Change, loopt een avond mee.

Februari 2018:
Vanaf heden tot 8 juni loopt Fabian Horjus (4e jaars van Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change.

December 2017:
De nieuwe website is online.

September 2017:
Op 19 september op de Dag van de Diëtist wordt de nieuwe website van de artsenwijzer diëtetiek gelanceerd. Het netwerk van de Rijnmondse  Eerstelijns diëtisten, waarbij Praktijk Change is aangesloten, besteedt daar ook aandacht aan.

Oktober 2016:
Vanaf heden heeft Praktijk Change ook een locatie in Zuidwijk en wel in het Medisch Centrum Zuidwijk.

Maart 2016:
Praktijk Change biedt dieetbegeleiding bij het FODMAP-beperkte dieet.

Januari 2016:
Uit recent kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek onder de cliënten van Praktijk Change blijkt dat de dieetbegeleiding met een gemiddelde van 8,5 gewaardeerd wordt.