Nieuws:

Maart 2020:

In verband met de maatregelen van de RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te voorkomen worden vanaf 16 maart, tot nader bericht, alle consulten omgezet naar telefonische consulten (evt. beeldbellen). De praktijk blijft gewoon open en is goed bereikbaar per email en telefoon.

Februari 2020:

In samenwerking met de Gezonde Leefstijlcompany en paramedisch beweegcentrum “De Beweging” gaat in maart de cursus Samen Sportief In Beweging (SSIB) van start. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Heeswijk.

November 2019:

Vanaf heden tot en met 20 maart 2020 loopt Denise Smith (4e jaars stagiaire Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change.

April 2019:

In samenwerking met o.a. paramedisch centrum “De Beweging” en Fysiotherapie Zuidplein biedt Praktijk Change nu op 2 locaties in Rotterdam Zuid een Gecombineerde Leefstijl Interventie aan; de Beweegkuur. De beweegkuur is een bewezen effectief erkende interventie waarin de combinatie bewegen, voeding en gedrag centraal staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Januari 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Met de samenwerkingspartners (Izer en Gezond op Zuid) wordt nu gekeken naar de invulling ervan in Rotterdam.

December 2018:
Praktijk Change bestaat per 1 januari 2019 maar liefst 10 jaar.

September 2018:
Dit jaar staan ouderen centraal op de Dag van de Diëtist en dus ook bij Praktijk Change. Ouderen en samenwerkingspartners van Praktijk Change, krijgen de praktische folder: Goed gevoed ouder worden mee. Deze folder is ook te vinden op www.goedgevoedouderworden.nl

Augustus 2018:
Vanaf heden tot 11 januari 2019 loopt Sander Ariaansz (4e jaars van Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change op de woensdag.

Mei 2018:
Ook in 2018 doet Gezond op Zuid weer mee met de diabeteschallenge. Aanmelden kan via https://www.nationalediabeteschallenge.nl/expeditiefeijenoord. Ook Chantal van Heeswijk, diëtiste van Praktijk Change, loopt een avond mee.

Februari 2018:
Vanaf heden tot 8 juni loopt Fabian Horjus (4e jaars van Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change.

December 2017:
De nieuwe website is online.

September 2017:
Op 19 september op de Dag van de Diëtist wordt de nieuwe website van de artsenwijzer diëtetiek gelanceerd. Het netwerk van de Rijnmondse  Eerstelijns diëtisten, waarbij Praktijk Change is aangesloten, besteedt daar ook aandacht aan.

Oktober 2016:
Vanaf heden heeft Praktijk Change ook een locatie in Zuidwijk en wel in het Medisch Centrum Zuidwijk.

Maart 2016:
Praktijk Change biedt dieetbegeleiding bij het FODMAP-beperkte dieet.

Januari 2016:
Uit recent kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek onder de cliënten van Praktijk Change blijkt dat de dieetbegeleiding met een gemiddelde van 8,5 gewaardeerd wordt.