Nieuws:

Juli 2020

Vanaf 1 juli is er ook weer een fysiek consult mogelijk op locatie: Gezondheidscentrum Katendrecht en vanaf 1 augustus ook in het welzijncentrum “De Roerdomp” in Charlois.

De overige (maat)regels rondom Corona blijven van kracht. Dank voor de medewerking!

Mei 2020

Update i.v.m. coronavirus

Vanaf 1 juni ontvangt de diëtist u graag weer in de praktijk. Op in ieder geval de locaties: Medisch centrum Zuidwijk, De Beweging en Gezondheidscentrum Zuidplein vinden er weer fysieke consulten plaats. Maakt u hierbij voor u zelf de afweging of u dat wenselijk en noodzakelijk acht. Desgewenst kunnen we het consult telefonisch of via beeldbellen uitvoeren. Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met de praktijk.

Samen gaan we ervoor zorgen dat dit op een veilige en verantwoordelijke manier kan. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Wij vragen u daarom om op voorhand thuis te blijven en contact op te nemen met de praktijk als:

  • U een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C) heeft;
  • U de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad;
  • U huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Ook gelden de volgende maatregelen:

  • Kom alleen naar de praktijk (uitzonderingen zijn mogelijk). Kinderen kunnen 1 begeleider meenemen.
  • Kom precies op tijd of maximaal 5 minuten van te voren.
  • U kunt uw handen desinfecteren met handgel bij binnenkomst van de spreekkamer.
  • We houden de 1,5 meter afstand.
  • We groeten zonder handen te schudden en hoesten en niezen in de elleboog.

Maart 2020:

In verband met de maatregelen van de RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te voorkomen worden vanaf 16 maart, tot nader bericht, alle consulten omgezet naar telefonische consulten (evt. beeldbellen). De praktijk blijft gewoon open en is goed bereikbaar per email en telefoon.

Februari 2020:

In samenwerking met de Gezonde Leefstijlcompany en paramedisch beweegcentrum “De Beweging” gaat in maart de cursus Samen Sportief In Beweging (SSIB) van start. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Heeswijk.

November 2019:

Vanaf heden tot en met 20 maart 2020 loopt Denise Smith (4e jaars stagiaire Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change.

April 2019:

In samenwerking met o.a. paramedisch centrum “De Beweging” en Fysiotherapie Zuidplein biedt Praktijk Change nu op 2 locaties in Rotterdam Zuid een Gecombineerde Leefstijl Interventie aan; de Beweegkuur. De beweegkuur is een bewezen effectief erkende interventie waarin de combinatie bewegen, voeding en gedrag centraal staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Januari 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Met de samenwerkingspartners (Izer en Gezond op Zuid) wordt nu gekeken naar de invulling ervan in Rotterdam.

December 2018:
Praktijk Change bestaat per 1 januari 2019 maar liefst 10 jaar.

September 2018:
Dit jaar staan ouderen centraal op de Dag van de Diëtist en dus ook bij Praktijk Change. Ouderen en samenwerkingspartners van Praktijk Change, krijgen de praktische folder: Goed gevoed ouder worden mee. Deze folder is ook te vinden op www.goedgevoedouderworden.nl

Augustus 2018:
Vanaf heden tot 11 januari 2019 loopt Sander Ariaansz (4e jaars van Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change op de woensdag.

Mei 2018:
Ook in 2018 doet Gezond op Zuid weer mee met de diabeteschallenge. Aanmelden kan via https://www.nationalediabeteschallenge.nl/expeditiefeijenoord. Ook Chantal van Heeswijk, diëtiste van Praktijk Change, loopt een avond mee.

Februari 2018:
Vanaf heden tot 8 juni loopt Fabian Horjus (4e jaars van Haagse Hogeschool) stage bij Praktijk Change.

December 2017:
De nieuwe website is online.

September 2017:
Op 19 september op de Dag van de Diëtist wordt de nieuwe website van de artsenwijzer diëtetiek gelanceerd. Het netwerk van de Rijnmondse  Eerstelijns diëtisten, waarbij Praktijk Change is aangesloten, besteedt daar ook aandacht aan.

Oktober 2016:
Vanaf heden heeft Praktijk Change ook een locatie in Zuidwijk en wel in het Medisch Centrum Zuidwijk.

Maart 2016:
Praktijk Change biedt dieetbegeleiding bij het FODMAP-beperkte dieet.

Januari 2016:
Uit recent kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek onder de cliënten van Praktijk Change blijkt dat de dieetbegeleiding met een gemiddelde van 8,5 gewaardeerd wordt.