Basisverzekering

Vanaf 2024 is de begeleiding van de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering wat bij Praktijk Change overeen komt met ongeveer 5-7 consulten. Er wordt naast directe tijd bij de intake gemiddeld 15 minuten tijd gerekend voor het opstellen van het individueel dieetvoorschrift volgens de regels.

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u een extra vergoeding krijgen voor de diëtist. Hier kunt u aanspraak op maken nadat de 3 uur dieetadvisering is bereikt vanuit de basisverzekering. De vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke situatie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Eigen Risico

Het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering is voor 2024 vastgesteld op een maximaal bedrag van €385,- per jaar. Daar vallen ook bijvoorbeeld bloedonderzoeken en medicijnen onder. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico. Ook de dieetbegeleiding voor mensen met diabetes mellitus, COPD en/of cardiovasculair risico vanuit de ketenzorg valt buiten het eigen risico.

Ketenzorg

Dieetbehandeling bij diabetes, COPD en/of Hart & Vaatziekten is mogelijk onderdeel van ketenzorg. Er is sprake van ketenzorg indien verschillende zorgverleners een behandelplan hebben opgesteld om u te begeleiden. Praktijk Change is aangesloten bij ketenzorgpartner; Rijnmond Dokters

Direct toegankelijk

De diëtist van Praktijk Change is vrij toegankelijk, echter sommigen zorgverzekeraars hebben als voorwaarde gesteld dat dieetbegeleiding alleen maar vergoed wordt op verwijzing van de (huis)arts. Neem contact (link naar contactformulier) op met de praktijk voor meer informatie.

Tarieven

Eerste Consult
Vervolgconsult (per 15 min.)
E-consult
Telefonisch vervolgconsult
Toeslag huisbezoek
€80,-
€19,-
€19,-
€19,-
€20,-

Bij verhindering dient ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de voorwaarden