Individuele begeleiding

Praktijk Change biedt onder meer individuele begeleiding. U kunt bij Praktijk Change terecht voor een eenmalig (dieet)advies, maar ook voor frequente begeleiding bij het stap voor stap veranderen van uw voeding & leefstijl. Uw streefdoel behalen en dat weten vast te houden is namelijk niet in één keer gebeurd. En iedere kleine verandering kan al zoveel winst opleveren. Het is echter belangrijk dat u zich eerst bewust wordt van uw gewoontes voordat u pas echt uw voeding en leefstijl kan veranderen.

Praktijk Change biedt gedurende de hele begeleiding professioneel (dieet)advies op maat. Ieder mens is anders dus er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en/of wensen. De begeleiding heeft betrekking op uw voeding, maar ook op uw voedingsgedrag, bewegingspatroon, uw gezondheid en manier van leven. Onregelmatige werktijden, uw cultuur en/of stress kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op uw voedings- en bewegingspatroon.

Praktijk Change werkt graag samen met anders specialisten zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Werkwijze spreekuur

Een eerste consult duurt ongeveer 60 minuten waarin de diëtist allereerst uw persoonlijke situatie en/of wensen inventariseert. De doelen van de begeleiding worden, in onderling overleg, vastgesteld. Vervolgens worden uw huidige voeding- en leefgewoonten uitgebreid besproken en volgt er een advies op maat. Daarna wordt er naar behoefte een vervolgconsult van 15 tot 30 minuten ingepland. Daarin kunt u uw ervaringen en resultaten m.b.t. het veranderen van uw voeding- en leefpatroon bespreken. U krijgt volop suggesties en praktische tips die het behalen van uw doel vergemakkelijken. Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U bepaalt de inhoud van de consulten.

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de diëtist ook op huisbezoek komen, echter alleen op indicatie van een (huis)arts. Ook zijn er mogelijkheden voor online begeleiding (E-Consulting) ter ondersteuning van de reguliere behandeling.

Ziektebeelden

U kunt bij Praktijk Change terecht voor al uw voedingsvragen. Voorbeelden van ziektebeelden/indicaties zijn:  diabetes mellitus, COPD, prikkelbare darmsyndroom, obstipatie, overgewicht, te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk, lactose-intolerantie, ondergewicht, ondervoeding en voeding bij kanker.

Voorlichtingen en workshops

Praktijk Change verzorgt groepsvoorlichtingen, cursussen en/of workshops. Deze kunnen in overleg met u op maat worden gemaakt. De doelgroep kan heel divers zijn. U kunt hierbij denken aan leerlingen van een basisschool, ouders van kinderen, medewerkers van een kinderdagverblijf of leden van een buurt- of sportvereniging.

Bedrijven

Praktijk Change geeft ook voorlichtingen voor bedrijven. In overleg kan voor alle geïnteresseerden een programma op maat worden samengesteld. Voorbeelden van onderwerpen van voorlichtingen en workshops zijn gezonde voeding & leefstijl voor werknemers en gezonde voeding bij onregelmatige diensten. Praktijk Change kan ook een kijkje in uw kantine nemen en adviseren ten aanzien van het lunchaanbod.

Voor voorlichtingen, cursussen en/of workshops gelden maatwerktarieven. U kunt voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte te allen tijde contact opnemen met de praktijk.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, is de “gulden regel” ofwel omgangsregel dat u dit eerst bespreekt met de diëtist van Praktijk Change. Voor klachten waar wij gezamenlijk niet uit kunnen komen verwijzen we u door naar de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici. U kunt digitaal een melding doen via www.klachtenloketparamedici.nl.

– Samenwerkingspartners –

Praktijk Change werkt nauw samen met de volgende instanties/bedrijven/zorgverleners:

img_gezondopzuid
img_izer
img_mcz
img_debeweging
img_dehaagsehogeschool
img_rijnmondseeerstelijnsdietisten
img_fysiotherapie_roerdomplaan
dc010-logo

Overige belangrijke informatie

Praktijk Change

  • is lid van de NVD (lidmaatschapnummer | 316900)
  • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (Inschrijfnummer Kwaliteitsregister | 39903537989)
  • is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel | 27.327.504
  • heeft contracten met alle zorgverzekeraars (AGB code praktijk | 24/51044)
  • is aangesloten bij ketenzorg Rijnmond Dokters
  • is aangesloten bij DC010: Diëtistencoalitie 010
  • Rekeningnummer Rabobank | NL46 RABO 01474.44.659